Datalek bij het RDC in onderzoek

Op 25 maart kwam er nieuws naar buiten over een datalek bij RDC (Rai Data Center). RDC is een ICT-dienstverlener voor de autobranche. Het betrof een lek in de CaRe-Mail software. Dekkerautogroep maakt gebruik van deze dienst van RDC

Naar het zich laat aanzien is er sprake van een eenmalig datalek in de CaRe-Mail, waarbij verouderde persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) zijn gelekt. Autobedrijven gebruiken CaRe-Mail om met klanten te communiceren over hun auto. Het lek is direct gedicht. Het beveiligingsbedrijf Fox-IT heeft in opdracht van RDC de zaak in onderzoek.

Op dit moment weten wij nog niet of klanten van Dekkerautogroep door het datalek zijn getroffen en wat daarvan de eventuele gevolgen kunnen zijn. Ook is nog niet precies bekend welke data is gelekt.
Wel is bekend gemaakt dat het verouderde gegevens betreft uit de periode oktober 2018 t/m januari 2019 en dat er geen wachtwoorden en/of IP-adressen zijn gelekt. RDC heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uit voorzorg heeft Dekkerautogroep eveneens een voorlopige melding gedaan.

Wij betreuren de situatie bijzonder. Dekkerautogroep hecht een grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Alle informatie hoe wij persoonsgegevens verwerken kunt u hier lezen

Zodra er meer concrete informatie beschikbaar komt, publiceren wij die op deze pagina. Voor specifieke vragen heeft RDC een informatienummer opengesteld: 020-6445553.

 
Uw browser ondersteund geen lokale opslag.


In Safari, de voornaamste reden hiervoor is de "Privé Browse Modus".
De zoekmachine zal niet goed werken totdat u de privé browse modus uitzet in uw tabbladen overzicht.

Naar website
 
sluiten

Contact