Accu

De accu werkt als een soort batterij die wordt opgeladen tijdens het rijden. De accu levert stroom aan onder andere de verlichting, ruitenwissers, de radio, maar ook aan de startmotor. Een defecte accu behoort tot de meest voorkomende gevallen bij pech onderweg volgens de ANWB. Zorg ervoor dat de accu van jouw Ford tijdig wordt vervangen om stilstand te voorkomen.

Startproblemen in de winter

Bij het starten is de inwendige weerstand van de accu veel belangrijker dan de capaciteit. Er is weliswaar een zeer hoge stroom nodig bij het starten maar de ontlaadduur is erg kort, waardoor de accu weinig wordt ontladen. Deze hoge stroom heeft tot gevolg dat de chemische reacties in de accu zich beperken tot het oppervlak van de platen. Het bruikbare oppervlak is dus erg belangrijk.Door veroudering en ook bij het ontladen zal een deel van het oppervlak gaan sulfateren. Het gevormde loodsulfaat is een slechte geleider en verhoogt de inwendige weerstand.

Bij een temperatuurdaling wordt de elektrische weerstand van het zuur hoger en gaan de chemische reacties langzamer. Het gevolg is dat de inwendige weerstand sterk toeneemt. Om de motor te kunnen starten is behalve een grote stroom ook nog een voldoende hoge spanning nodig om de startmotor snel te laten draaien. Bij een lagere temperatuur is een grotere stroom bij een voldoend hoge spanning nodig. Is de inwendige weerstand groot, dan zakt de spanning en dus het toerental waardoor de startmotor nog meer stroom vraagt en de spanning nog verder zakt. De kans dat de motor aanslaat wordt dan snel kleiner.

De inwendige weerstand kan ook plotseling toenemen door een breuk in een verbinding van platen en/of cellen in de accu. Een klein scheurtje kan sterk groeien omdat de loden verbinding mee gaat doen met het laden en ontladen, daar de verbindingen ook in het zuur zitten. Bij het ontladen ontstaat loodsulfaat dat twee keer zoveel ruimte nodig heeft als lood. De scheur wordt bij elke laad/ontlaadcyclus verder opengebroken en als de verbinding slecht is geworden kan hij bij een grote stroom (bijvoorbeeld starten) smelten. De accu die het tot dan toe goed gedaan heeft, houdt er plotseling mee op

Bij een temperatuurdaling gaat het laden van de accu moeizamer omdat de elektrische weerstand van het zuur hoger wordt en de chemische reacties langzamer gaan. Bij een temperatuurdaling van 20°C wordt bij gelijke laadspanning de laadstroom circa drie keer kleiner ook al kan de dynamo een veel grotere laadstroom leveren. Het laden van een accu zal dan drie keer zo lang duren. Alleen als de laadspanning bij 0°C met 0,5 V wordt verhoogd, zal de laadstroom bijna even groot blijven als bij 20°C.

Deze verhoging van de laadspanning is ook nodig om de accu weer helemaal vol te krijgen. Bij deze lage temperatuur gaat de accu bij de hogere laadspanning nog niet ‘gassen’.Bij lage temperaturen is de kans dus groot dat accu’s gedurende langere tijd niet volledig zijn geladen. Het niet geladen deel zal gaan sulfateren waardoor de inwendige weerstand toeneemt, met als gevolg dat het starten moeizamer gaat.

Een niet geheel geladen accu heeft ook gevolgen voor het start stop systeem. De elektronica in de auto waakt over de accu en zal het start stop systeem niet vrij geven als de accu niet voldoende geladen is

Starthulp / Jumpstart

Je auto start niet meer of je wilt iemand helpen met een lege accu? Dat is niet zonder risico. Schakel bij voorkeur Ford Assistance in. Doe je het zelf, lees dan onze tips over hoe u startkabels moet gebruiken.

Starthulp in stappen

LET OP: Door ondeskundig handelen kan vooral bij moderne auto's door starthulp schade ontstaan aan de elektronica.

  • Volg dan de aanwijzingen van het instructieboekje van uw auto
  • Gebruik startkabels met een dikke koperen kern, zeker voor dieselmotoren. Te dunne startkabels kunnen de grote startstroom niet aan en worden alleen maar warm.
  • Rode kabel (+) begin met de pluspool van de helpende auto, daarna die van de te helpen auto.
  • Zwarte kabel (-) sluit deze eerst aan op de – pool van de accu (of motorblok) van de helpende auto en dan op de te helpen auto. Sluit deze liever niet aan op de accu maar zoek een punt op het motorblok of carrosserie. (zie instructie boekje)
  • Laat de motor van de helpende auto vijf minuten lopen, het liefst met verhoogd toerental, door de auto in z'n vrij te zetten en het toerental met het gaspedaal omhoog te brengen.
  • Start de auto met de lege accu en laat de auto minimaal vijf minuten de lege accu laden.
  • Zet bij beide auto's achterruitverwarming en kachel blower aan voordat u de startkabels verwijdert, zo voorkom u beschadiging van de elektronica in de auto.
  • Het loshalen van de kabels gebeurt in exact omgekeerde volgorde van het aansluiten.
  • Zet achteruit verwarming en kachel blower weer uit. Na het starten moet u in elk geval minimaal een halfuurtje gaan rijden, zodat de dynamo de accu kan opladen gebruik hierbij zo min mogelijk verbruikers.


 
Uw browser ondersteund geen lokale opslag.


In Safari, de voornaamste reden hiervoor is de "Privé Browse Modus".
De zoekmachine zal niet goed werken totdat u de privé browse modus uitzet in uw tabbladen overzicht.

Naar website
 
sluiten

Contact